Ars poetica 2005

Aktualizace 31.března 2006

Ars poetica 2005Ars Poetica 2006
Program 
Večerní hosté 

 

Literární a výtvarné letní dílny Ars Poetica jsou pokusem o zachycení tiché všední poezie v jejích rozličných formách. V každém člověku je ukryta schopnost vnímat a okoušet “chuť skutečnosti”, schopnost úžasu a němého okouzlení nitrem věcí i dějů a tak i schopnost “porozumění” sobě a světu. Pokorné a vášnivé hledání oné tajůplné smysluplnosti všeho co nás obklopuje je velikým dobrodružstvím, které chceme společně prožívat.

                K tomu je člověku třeba jen jediné dispozice, otevřenosti, dopřát si času k spočinutí, k pohledu, k dotyku. Otevřenost dovoluje člověku spatřit nové skutečnosti i tam, kde již zrak bezpočtukrát dopadl. Otevřenost je tichým nasloucháním a očekáváním chvíle, kdy se poprvé objeví stonek klíčícího semene. Zvláštním darem takového úsilí je pak člověku radost ze setkání.

Dopoledne jsou věnovára zábavě a nápaditým hrám, odpoledne jsou tvořivá. Četba, možnost zkusit si některé grafické teehniky. Součástí programu jsou nedělní lesní mše svaté a putování krajinou po stopách dějin české plastiky. Každý večer je věnován setkání se zajímavými osobnostmi současné kultury (viz večerní hosté)

                Jako zkušený průvodce krajinou zření, doprovází každý den některý z básníků, či výtvarníků. Jakub Deml  jednou napsa: "Básník posvěcuje krajinu v níž žije." Tedy i ty kdo přijmou jeho pozvání a do jeho krajiny vstoupí. Dílny Ars poetica jsou přijetím takového pozvání. Mezi naše průvodce patří lidé jako J. Deml, J. Čep, J. Zahradníček, J. Skácel, B. Reynek, F. Halas, V. Holan, J. Seifert, K. Hlaváček, O. Březina, K.H. Mácha, R. Weiner, J. Orten, J. Palivec, V. Vokolek, J. Kameník, K. Bochořák, F. D. Merth, I. Slavík, J. Kolář, J. Hiršal, a mnozí další.

                Program je určený pro každého, bez významnějších omezení.   Není určen jen pro sčetlé, vzdělané, nadané a umělecky založeném, spíše pro ty kdo mají cht něco nového poznat a objevit. Věkově jsou dílny neomezené.

                Součástí programu jsou setkání s výtvarníky, básníky, vydavateli a hudebníky, dále pak vlastní výtvarná činnost, při níž si, pod vedením zkušenějších, může každý  volnou formou zkusit různé techniky. Na programu je také zábava, koncert, hry a výlet.

                Program dne připravuje pokaždé jiný člověk, jehož úkolem je po celý rok stýkat s dílem jednoho vybraného autora autora. Nakonec těmto setkáním dá jméno v podobě tématu. Ono téma potom spojuje všechny části programu. Například den věnovaný O. Březinovi ma téma Paměť. Téma se také stává světlinou, kterou se pokoušíme nahlédnout do duchovního světa básníkova