Jan Halas
HomeJan Halas

Jan Halas
Narodil se 8. května roku 1945. Vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK, obor publicistika (promoce 1970). Do Československého rozhlasu nastoupil 1. listopadu 1968. První tři měsíce pracoval jako redaktor elév v Monitoru, 1. února 1969 nastoupil jako redaktor do Týdeníku Rozhlas, kde pracoval až do 28. února 1990. Od 1. března 1990 pracuje jako vedoucí redaktor literární redakce. Pro literární vysílání Českého rozhlasu připravil stovky pořadů a napsal o nich bezpočet článků, kritik a recenzí do různých novin a časopisů. V roce 1996 vydal knihu vzpomínek Dodatky a spolu s Ludvíkem Kunderou editoval vydání korespondence Františka Halase. V současnosti je předsedou Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.
 

http://www.rozhlas.cz/vltava/osoby