Radovan Lukavský
HomeRadovan Lukavský

Prvním hostem našich dílen byl Radovan Lukavský a jeho vnučka Klára, která celý večer citlivě moderovala. Pan Lukavský velmi poutavě vyprávěl o svém vztahu ke slovu a k poezii, který je biblicky zakotvený. Vzpomínal na oblíbené básníky a na setkání s nimi (Seifert, Holan), své vyprávění prokládal recitací básní, povětšinou zpaměti, a to i latinsky a řecky. Velmi působivě hovořil o pražské Viole a o Holanově Noci s Hamletem, kterou recituje již 40 let.

   Dostalo se i na téma rétoriky a kultury mluveného slova. Poutavě hovořil o potřebě krásy mluveného projevu.
Večer se nesl v neformálním a intimním duchu.