Informace  ArsPoetica 2006

 

Ars poetica 2005 
Ars Poetica 2006 
Pihláška

 


Literárně-výtvarné dílny “ARS POETICA”- Duchovní cesta básníkova

Pořadatel: Sdružení “Quo vadis”
hl. vedoucí: František Burda

Počet
míst: 30
Počet
vedoucích: 8 + 2 pomocné síly
Termín:    29.7.-7.8. 2006
Cena: 1.650,- Kč.

Místo: Ježkov (Tj Sokol) mezi Doubravicemi a Zábřežím ( z Doubravice po levé straně zabočit po cestě do lesa), poblíž Dvora Králové nad Labem

 mapa  


Oč nám jde?

      
Náše dílny
jsou  pokusem o zachycení tiché všední poezie života v rozmanitosti jejích forem. V každém člověku je ukryta schopnost vnímat “chuť skutečnosti”, schopnost nechat se okouzlit nitrem věcí i dějů a skrze ně tak porozumět i sobě. Pokorné hledání oné tajuplné smysluplnosti všeho co nás obklopuje je velikým dobrodružstvím.
K takovému dobrodružství je
třeba se zcela otevřít, dopřát si k němu čas, přijímat nové a neznámé, ochota naslouchat.
     Cesta je tajemná a plná úskalí, je třeba mít dobré průvodce a tak našimi průvodci jsou básníci, kteří se uměli dotýkat středu věcí. Každý den bude ve znamení jednoho z nich. (Orten, Palivec,Vokolek, Kameník, Bochořák, Merth, Slavík). Téměř každý den budeme mít za hosty básníky a výtvarníky ( viz harmonogram hostů).
Dopoledne bude věnováno zábavě, hrám a
odpoledne bude tvořivé, četba, k dispozici bude lis na linoryty a suchou jehlu, budou tam přítomni i lidé, kteří rádi poradí a pomohou. Většina z nás zkusí něco podobného poprvé v životě. Večer bude věnován hostu a vždy i malému překvapení.
Součástí
programu bude “lesní” mše svatá.
 

Pro koho je program vhodný?

      Dílny jsou určeny nejširšímu okruhu zájemců, jsou vhodné i pro ty kdo dosud k literatuře cestu nenalezli, nebo na ni neměli čas. Nejvhodnější věk je od osmnácti let,ale skutečným a horlivým mladším zájemcům nebudou zabouchnuty dveře před nosem, horní věková hranice je neomezená

 

 

P. S.

      Součástí pobytu bude i malé putování za krásou české plastiky

 


Harmonogram programu Ars Poetica 2006

(bude ještě nepatrně upravován)

                               19:00-večerní host

29.7.  příjezdový den

 

Jaroslaw Pastuszak-Rothko, Bacon a obraz zla v moderním uměníJ. Pastuszak se zabývá teologií kultury, spiritualitou umění, teologií krásy, teologickou hermeneutiku současného umění a fenomenologií náboženství

30.7. J. Orten

Marie Růt Křížková – literární historička a editorka díla J. Ortena, autorka studie Jiří Orten, básník smrti a lásky, knihy rozhovorů s J. Zvěřinou Žít jako znamení, organizátorka literární soutěže Ortenova Kutná Hora

31.7. J. Palivec

Jan Rous – kunsthistorik, přednáší dějiny umění 19st., typologii grafického designu a ilustrace na VŠUP v Praze, autor knih a katalogů o knižní graficenapř. Český funkcionalismus 1920-40, Užitá grafika, Josef Kaplický: knižní grafika a kresby

1.8. V. Vokolek

Václav Vokolek – spisovatel, básník a výtvarník, mezi jeho díla patří např. sbírky Nápisy nebo Ten který, výbor Zříceninový mramor, prózy Triptych, novely Pátým pádem aj.
Gertruda Gruberová-Goepfertová-básnířka, prozaička, výtvarnice, autorka sbírek Hejno stehlíků, Ohňostroj marnosti, Zimní klavír, próz Choroš, Rodokmen, nebo Půlnoční deník aj.

2.8. J. Kameník

J.E. Frič- básník, vydavatel (Votobia, Vetus via, časopis BOX a Potulný dělník), organizátor literárních akcí, autor sbírek Kolotoče bílé hlasy, Houpací kůň šera a jiné básně.
Jsi orkneyské víno
(poéma z let 1996-2000, zhudebněná brněnskou skupinou Čvachtavý lachtan), Guerilla Records & Vetus Via 2002
S kým skončila noc (poéma z let 2001-2002, zhudebněná částí skupiny Čvachtavý lachtan)
Poslední autobus noční linky (poéma z roku 2003, zhudebněná violocellistou Pepou Klíčem)

3.8. putování za českou plastikou

Jako každým rokem nás putováním provede zanícený milovník české plastiky paní Eva Vlčková

4.8. K. Bochořák

J. Hrdlička-římskokatolický biskup, překladatel z anglické poezie (J. Donne, G.M. Hopkins, G.K. Chesterton aj.)

5.8. F.D. Merth

J. Mlejnek-básník, překladatel, (Milosz, Tresmontant, Besancon aj.)redaktor (revue Střední Evropa, Souvislosti, , divadelní kritik, autor sbírek Naprosté motivy, Pastvina, Zcestymluv aj., knihy vzpomínek Nelegendy o malých inkvizitorech, souboru div. kritik Cosi ve vzduchu, esejistické knihy Křesťanská universita Josefa Floriana aj.

6.8. I. Slavík

R. Matys-básník a literární publicista, biblioterapeut, redaktor ČR, editor CD Básníci před mikrofonem, autor rozhlasové hry Sisyfos na prázdninách aj, sbírky Tři ze dvou, Dech, Láhev do moře, prózy Žaket, výboru české a světové poezie Abeceda květů.

7.8. Slavnost světel