Pihláška
HomeInformace  ArsPoetica 2006

“ Ars poetica” 2006 – Duchovní cesta básníkova

Termín:  29.7. – 7. 8. 2006
Místo:  Ježkov u Zábřeží ( poblíž Dvora Králové nad Labem)
Cena:  1.650,- Kč
Způsob úhrady:  Složenkou na účet  Č.Účtu:  2461621108, kód banky 0800,  Spec.Symbol:  3411968,  
Majitel účtu: Tereza Vlčková, Rašínova 387, Nové Město/Metují
Nebo osobně

Co s sebou?
Spacák a karimatku, pevné boty, oblečení do přírody, svetr, bílé tričko (bavlněné na batiku), ešus, hrnek a lžíce, nůž, Hudební nástroj (kytara, flétny, harmoniky, housle, bubínky, dřívka, tamburína aj…), popř.  nějaké barvy

Stravování
Pokud můžete přispějte do společného špajzu z domácnosti ( Brambory, zelenina, ovoce, vajíčka, buchty….)

Upozornění!
Jak nalézt místo konání: Nejlépe vlakem do Dvora králové nad Labem, potom pěšky směr Doubravice a odtud směr Zábřezí, v Zábřezí na první křižovatce doleva a na samém konci vesnice vlevo se zeptejte na tábořiště Ježkov (patří to Sokolu) odtud je to jen 100 metrů. Celá trasa z nádraží na tábořiště je 5Km.

uložít přihlášku

Vyplněnou přihlášku s kopií dokladu o zaplacení pošlete prosím zpět co nejdříve na adresu:
Tereza Vlčková,  
Rašínova 387, Nové Město nad Metují,  549 01

Přihláška na letní táborové dílny “ARS POETICA”

Závazně přihlašuji (jméno,příjmení)............................................……………………….

Rodné číslo....................................…..zdravotní pojišťovna……………………………

Adresa...............................................................................……………………………..

Telefon.......................................................................…………………………………..


 
Písemné prohlášení rodičů
( vyplní jen rodiče účastníku pod 18. let).
Podle údajů uvedených ve zdravotním průkazu dítěte a podle skutečnosti tak, jak je známa, potvrzuji, že stav dítěte umožňuje účast na stanovených letních dílnách. Uvádím, že dítě mělo tyto závažnější onemocnění (uveďte i dětská onemocnění):


Trpí alergií........................................………………………………………………………


jiné potíže.....................................………………………………………………………...

Požívá léky, které bude muset vzít i na tábor.………………………………………………….Prosím vezměte s sebou na tábor zdravotní průkaz !!!!Podpis  rodiče (v případě nezletilých):


V………………………………………..dne………………………………………..