Richard Weiner
HomeK. H. MáchaOtokar BřezinaKarel HlaváčekJaroslav SeifertEva VlčkováFrantišek HalasVladimír HolanRichard Weiner
fotogalerie 8.dne 

 

Richard Weiner

prozaik, básník, dopisovatel Lidových novin v Paříži

Narodil se v židovské rodině v Písku 6. listopadu r. 1884. V tomto městě také maturoval na reálném gymnáziu. Dále studoval techniku (Praha aj.). Poté pracoval na různých místech, psal básně i prózu. Těžce prožíval vojnu na frontě, kde se nervově zhroutil. Po své demobilizaci r. 1915 se opět věnoval práci – psal povídky, vykonával redaktorskou práci, v r. 1918 vstoupil do redakce Lidových novin a od ledna r. 1919 až vlastně do sklonku života působil jako dopisovatel v Paříži. Odtud je znám i jeho kontakt se skupinou Le Grand Jeu. R.W. je autorem básnických sbírek (Rozcestí, Mnoho nocí, Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami, Mezopotámie), próz (Lítice, Škleb, Hra doopravdy a další) i fejetonů a novinových článků, které byly knižně vydány pod jménem Trásničky dějinných dnů. Weinerovo literární dílo je někdy zařazováno do kategorie tzv. inženýrské literatury. Seznámení se s formou i obsahem děl R.W. vyžaduje trpělivou pozornost, obrazotvornost, určitý návyk na méně obvyklé jazykové výrazové prostředky (např. řídce frekventovaná slova či archaismy) a vůbec čtenářskou zkušenost.

R.W. zemřel 3. ledna r. 1937 v Praze.
Jeho ostatky jsou uloženy na píseckém Lesním hřbitově